ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ἡ Μεταρρύθμιση τῶν Τριῶν Διδασκάλων Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων Ἀρχιεπισκόπου Δυρραχίου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος καὶ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1814, ἀποτελεί σταθμὸ στὴν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοσμικῆς μουσικῆς γενικότερα.

Τὸ διεθνὲς συνέδριο «Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ μέσα ἀπὸ τὴν Νέα Μέθοδο Γραφῆς (1814-2014). Καθιέρωση – Προβληματισμοί - Προοπτικές» ἔχει ὡς σκοπὸ, μέσα ἀπὸ τὶς επικείμενες ἀνακοινώσεις τῶν ενασχολουμένων μὲ τὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ, μιὰ κοινὴ ἀναζήτηση μὲ τριπλὸ στόχο:

α. τὴν πρέπουσα τιμὴ καὶ προβολὴ τοῦ θεωρητικοῦ, ἐξηγητικοῦ, μελουργικοῦ καὶ διδακτικοῦ ἔργου τῶν Τριῶν Διδασκάλων,
β. τὴν παρουσίαση μουσικολογικῶν καὶ ψαλτικῶν προβληματισμῶν ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς Νέας Μεθόδου μέχρι σήμερα, καί
γ. τὴν ἀνάδειξη προοπτικῶν ποὺ ἀνοίγονται, 200 χρόνια μετὰ τὴν Μεταρρύθμιση, τόσο σὲ πρακτικό, λειτουργικὸ καὶ καλλιτεχνικό, ὅσο καὶ σὲ θεωρητικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴ χρήση τῆς Νέας Μεθόδου στὰ εὑρύτερα συμφραζόμενα τῶν νέων δυνατοτήτων ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης, ἀρχειοθέτησης καὶ ἐπεξεργασίας δεδομένων.
Ὡς ἐπιμέρους θεματικοὶ κύκλοι ποὺ ἐφάπτονται τῆς θεματολογίας τοῦ συνεδρίου θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναφερθοῦν, μεταξὺ ἄλλων, οἱ ἑξῆς:

● Ἱστορικὰ καὶ ἱστοριογραφικὰ θέματα σχετικὰ μὲ τὴ Νέα Μέθοδο
● Ἡ πρόσληψη τῆς Μεταρρύθμισης στὶς ἄλλες βαλκανικὲς χῶρες καὶ στὴ Δύση
● Θεωρητικὰ θέματα στὴ Νέα Μέθοδο: ὀκταηχία – ζητήματα τροπικότητας, σημειογραφία, ρυθμική
● Καλλιτεχνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ θέματα: Ἡ Νέα Μέθοδος καὶ ἡ τέχνη τῆς ἑρμηνείας, ἡ τέχνη καὶ ἐπιστήμη τῆς μελουργίας, ζητήματα μεταισθητικῆς τῆς ψαλτικῆς
● Θέματα παιδαγωγικῆς-διδακτικῆς τῆς ψαλτικῆς τέχνης καὶ τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα ὡς σήμερα
● Ἐξηγημένα καὶ μὴ ἐξηγημένα ρεπερτόρια τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς
● Ζητήματα φιλολογίας καὶ δισκολογίας τῆς ψαλτικῆς κατὰ τὸν 20ο-21ο αἰῶνα: ἐκδόσεις, ἠχογραφήσεις, ἀρχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἔργο τῶν μεταρρυθμιστῶν καὶ τῶν μαθητῶν τους
● Ἡ Νέα Μέθοδος καὶ ἡ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς κοσμικῆς καί, γενικότερα, τῆς ἀνατολικῆς κλασικῆς μουσικῆς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Η Βυζαντινή  Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής 1814-2014    "Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου" … [Διαβάστε περισσότερα...]

Συμμετοχή Μουσικών Σχολείων στο Συνέδριο

Μουσικοεκπαιδευτική δράση με τη συμμετοχή μαθητών των Μουσικών Σχολείων Θεσσαλονίκης, Σιάτιστας, Δράμας και Καβάλας: «Οι Τρεις Διδάσκαλοι, ευεργέτες του Γένους»  Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 11-14, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  Θέρμη Πρόγραμμα 11:00-12:00 Καλωσόρισμα εκ μέρους του Προέδρου Τ.Μ.Σ. Παρουσίαση Τμήματος – Κώστας Χάρδας Ξενάγηση στη … [Διαβάστε περισσότερα...]

Εισηγητες