Εγγραφη

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσταλλούν α. βεβαίωση παρακολούθησης β. τα πρακτικά του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα στοιχεία εγγραφής είναι επίσης απαραίτητα για την έκδοση της προσωπικής  κάρτας εισόδου.

* Υποχρεωτικό πεδίο