Ενημέρωση Εισηγητών

 

Κυρίες καὶ Κύριοι εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου,

Γιὰ τὴν ἀρτιότερη διοργάνωσή της θὰ θέλαμε νὰ μᾶς ἀποστείλλετε ἕως τὶς 30 Αὐγούστου 2014 τὸν ἀκριβῆ τίτλο τῆς εἰσηγήσεώς σας καὶ σύντομη περίληψη στὴν ἑλληνικὴ ἢ τὴν ἀγγλικὴ γλώσσα. Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε γιὰ τὴν ἀπαιτούμενη τεχνικὴ ὑποστήριξη ποὺ θὰ χρειαστεῖτε στὴν ἀνακοίνωσή σας.

Τὰ τελικὰ κείμενα τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ μέγιστα στὴ δημοσίευση τῶν πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου ἐὰν ἔχουν ἀποσταλεῖ ἕως τὶς 20 Δεκεμβρίου 2014.

Μετὰ τιμῆς

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ