Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος

Ο Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος είναι διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιβλέποντα καθηγητή τον Γρηγόριο Θ. Στάθη. Είναι ακόμη πτυχιούχος των τμήματων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μεταπτυχιακό του εκπονήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο της Λειτουργικής και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και τέχνης και υπεύθυνο καθηγητή τον αείμνηστο κορυφαίο λειτουργιολόγο Ιωάννη Φουντούλη. Διδάσκει από το έτος 2005 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (σήμερα ως λέκτορας) μαθήματα σχετικά με την Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Τον Ιούνιο του έτους 2010 εξελέγη επίκουρος καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων-Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, θέση στην οποία υπηρέτησε το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Δίδαξε ακόμη επί πολλά έτη (2000-2011) κατ᾿ ανάθεσιν στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ τα μαθήματα *Εισαγωγή στην εκκλησιαστική μουσική* και *Θέματα Ψαλτικής Τέχνης.*  Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων, άρθρων, μελετών, καταλόγων χειρογράφων ψαλτικής και είναι επίσης τακτικός εισηγητής σε διεθνή μουσικολογικά και άλλα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου έχει δώσει και σχετικές διαλέξεις και έχει οργανώσει συστηματικά σεμινάρια εκμάθησης της ψαλτικής. Το κύριο βάρος της επιστημονικής του έρευνας δίδεται στην χειρόγραφη παράδοση της Ψαλτικής, από τη συστηματική μελέτη της οποίας προκύπτουν πλήθος στοιχείων για την ιστορία, τη μορφολογία, την εξέλιξη και διάδοση, κ.λπ. της σπουδαίας αυτής τέχνης του ορθόδοξου Πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού.  Δίδαξε από το έτος 1988 έως το 2013 και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ συνεχίζει την θητεία του και στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης όπου από το έτος 1994 κ.ε. πολλοί μαθητές του έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ψαλτική Τέχνη.  Από το έτος 1988 κ.ε. έχει διακονήσει ως λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης σε ναούς της Θεσσαλονίκης και από το έτος 1998 είναι πρωτοψάλτης του περικαλλούς βυζαντινού ιερού ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στην ίδια πόλη.
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/mangian