Ευαγγελία Σπυράκου

Η Ευαγγελία Σπυράκου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ (1995) και διδάκτορας του Γρηγορίου Στάθη από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (2005), με θέμα διατριβής «Οι Χοροί Ψαλτών κατά την Βυζαντινή Παράδοση» (Αθήνα 2006). Από το 2011 είναι Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Δράμας, όπου διδάσκει πιάνο.