Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Ὁ Παναγιώτης Παναγιωτίδης εἶναι διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέ εἰδικότητα τήν ἱστορία λατρείας καί τήν βυζαντινή μουσική καί Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἔλαβε μέρος ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης σέ πανεπιστημιακά ἐρευνητικά προγράμματα, τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν ἐρευνητικό ἔργο σέ χειρόγραφους κώδικες, παλαίτυπα βιβλία καί παλαιό ἠχητικό ὑλικό βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἔχει διδάξει ὡς εἰδικός ἐπιστήμων στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., στό Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καί Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καί ὡς καθηγητής μουσικῆς στό Ι.Ε.Κ. Νεαπόλεως καί στήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση. Εἶναι ἱεροψάλτης, χοράρχης καί δάσκαλος τῆς ψαλτικῆς στόν νέο Ἱ.Ν. τῆς Ὁσίας Ξένης Χαριλάου τῆς Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης.

 

Panagiotes Ch. Panagiotides is a Doctor of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki specialising in the history of worship and byzantine music, and has a Diploma of Byzantine Music from the School of Byzantine Music, Metropolis of Thessaloniki. He has collaborated in university research projects that related to Byzantine musical manuscripts, and the first publications and recordings of Byzantine Chant. He has lectured at the Department of Pastoral and Social Theology, School of Theology Aristotle University of Thessaloniki, at the Department of Music Science and Art University of Macedonia, at the Institute of Further Education Neapolis in Thessaloniki and has taught at Secondary Colleges. He is a chanter, choirmaster and teacher of chant at the Parish of St. Xeni Charilaou, Metropolis of Thessaloniki.